MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. listopadu 2020

Střední zemědělská škola

SZeŠ
SZeŠ


Obory :


1. Agropodnikání

- kód 41-41-M/001

Cílem oboru "Agrpodnikání" je vytvoření podmínek pro variabilitu v obsahu i formách vzdělávací činnosti zem. školy v současnosti i budoucnosti, možnosti obměny nabídky studijních programů podle potřeby trhu práce, aby nevznikaly problémy při uplatňování absolventů v regionu.
Struktura volitelných přeedmětů může být kdykoli doplněna podle potřeby regionu, podle potřeb žáků.
Během studia žáci získají řidičský průkaz skupiny T a B. Dále se chlapcům nabízí možnost získání osvědčení pro práci s motorovou pilou .
Praxe žáků bude probíhat na školním statku, na botanické zahradě, v zemědělských podnicích, u chovatelů koní, ve službách, případně va zahraničí (Bavorsko) a na dalších pracovištích.
Tento obor je oborem pro žáky mající kladný vztah k přírodě, k rostlinám, zvířatům a ke všemu živému a jejich zájem je dále rozvíjen a rozšiřován ve vztahu k práci. Je to obor pro život.

Předpokládáné uplatnění absloventů
Učební plán umožňuje vytvářet varianty vzdělávání pro nově vznikající i tradiční podnikatelské činnosti. To umožňuje lepší adaptabilitu absolventů ve výrobních provozech prvovýroby, v samostané podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, zpracovatelském průmyslu, v plemenářských organizacích, v šlechtitelských a plemenářských podnicích, v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství), v ekonomických útvarech podniků, jako obchodní zástupci v oblasti prodeje potravinářských výrobků, v útvarech státní správy a samosprávy, ve službách spočívajících v obnově venkova a péče o krajinu, ve vesnické turistice a agroturistice a dalších činnostech podle zaměření oboru.


1. Ekologie a ochrana krajiny
kód 16-01-M/004

Obor je směřován k žákům, kteří mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, mají rádi přírodu a po ukončení studia chtějí pracovat v oborech s touto problematikou spojených. Umožňuje získat odborné vzdělání v oblasti ekologie, krajiny a životního prostředí a jeho ochrany, pozemkových a katastrálních úřadech) a v právní oblasti dotýkající se této problematiky.

Během studia se absolventi naučí pracovat s informacemi uvedených oblastí a při jejich zpracování a plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku, získají řidičský průkaz skupiny B, případně T a chlapci mají možnost získat osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Praxe žáků bude vykonávána v CHKO Beskydy, v lůně přírody, na botanické zahradě školy, na hygieně, katastrálním úřadu a na dalších pracovištích. V žádném případě se nejedná o praxi se zemědělskou náplní.

Předpokládáné uplatnění absloventů

Studijní obor ekologie a ochrana krajiny vychovává vzdělané pracovníky schopné vykonávat odborné práce a činnosti ve státní správě a místní samosprávě a v podnikové sféře (v těžbě a zpracování surovin, v energetice, v průmyslu, v zemědělství, lesním a vodním hospodářství ). Předpokládá se, že najdou uplatnění v referátech životního prostředí okresních úřadů, v obecních a městských úřadech, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, v inspekci životního prostředí, na pozemkových a katastrálních, v podnicích a firmách zabývajících se sledováním stavu složek životního prostředí. údržbou životního prostředí, údržbou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, případně výrobou ekologických výrobků a zařizení.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Střední zemědělská škola
Ing. Jaroslav Krčmář
Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 654 391
(+420) 571 654 390
fax: (+420) 571 654 392

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.roznov.cz

Typ záznamu: Střední škola
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.02.2010 v 12:38 hodin