MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Byl postaven na místě dřevěného kostela, který vyhořel r. 1710. Po požáru nechal Rudolf Hrabě Witten postavit zděné presbyterium nového kostela, loď byla přistavěna na náklady Františka Rheinolda z Andlernu v r. 1752. Průčelí kostela je tříosé, ve střední ose je mělký rizalit s třípatrovou nástavbou věže. V rizalitu je pravoúhlý kamenný portál s letopočtem 1752 v nadedveří, nad ním je segmentově prohnutá římsa. Pod římsou byly donedávna pískovce kartuše s erby fundátorů stavby. Hranolová věž s okosenými rohy, završená cibulovou bání s lucernou, je s průčelím kompozičně spojená prostými trojúhelnými křídly. Presbyterium je užší než loď, jeho hmotu po stranách doplňují pravoúhlé přístavky s pultovými střechami - na evangelijní straně sakristie s oratoří v patře, na epištolní straně přízemní kaple.Po obvodu kostela obíhá profilovaná korunní římsa, v bočních fasádách lodi a presbyteria jsou okna s půlkruhovými záklenky. Interiér je zaklenut valenou klenbou na pasech s výsečemi, u vchodu lodi je mohutná zděná kruchta.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Jeseník nad Odrou
742 33 Jeseník nad Odrou
Česko (CZ)

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 36´ 35.88¨
  • Východní délka: 17° 54´ 12.12¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Petr Vlk org. 56, 22.09.2004 v 14:29 hodin