MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 25. listopadu 2020

Historie obce Francova Lhota

Dochované roubené chalupy
Dochované roubené chalupy
Obec Francova Lhota kdysi byla a znovu je (od vzniku samostatného Slovenska v r.1993) pohraniční obcí. Její vznik byl patrně důsledkem snahy panovníka o hustší osídlení a tím lepší zajištění obrany zemské hranice. Vznik obce je kladen do 2. poloviny 13. a 1. poloviny 14. století - i její název "Lhota" tomu napovídá. V té době bylo mnoho obcí zakládáno na tzv. "lhotním systému". Ten znamenal, že osadníkům na nově osídlovaných místech byla poskytnuta lhůta - "lhuota, lhóta" - na určitou dobu, kdy byli osvobozeni od různých dávek a povinností vůči vrchnosti, aby se mohli usadit a vybudovat si domov a hospodářství.
Lidé v tomto místě však žili již mnohem dříve, o čemž svědčí nálezy pazourkových nástrojů. První písemné zmínky však pocházejí až z počátku 16. století, kdy Lhota tvořila spolu se Senicí, Pulčínem a později zaniklou Zubrůvkou malé léno se vztahem k hradu Brumov. Několikrát změnila název podle svého majitele - jmenovala se Petrovská, Zbelova a nakonec Francova, podle posledního držitele léna Trystrama France z Háje, který zde sídlil v tvrzi připomínané v letech 1521 - 1530. Úmrtím Trystrama France z Háje lhotské léno zaniklo a r. 1549 splynulo natrvalo s panstvím Brumovským.

Obživu obyvatelům dávalo převážně zemědělství a pastevectví (v r. 1900 hospodářská půda činila 1537 ha).
Obec svým položením při hranici velmi trpěla od poloviny 16. století až do počátku 18. století. Bylo to období vleklých pohraničních sporů mezi moravskými a uherskými panstvími. Obec strádala také turkotatarským vpádem v září a říjnu r. 1663, kdy byla úplně vypálena. Každé povstání v sousedních Uhrách přinášelo další vpády do Moravy. Nejhorší období spadá do let 1700 - 1708, kdy byly vpády tak časté, že obyvatelé žili převážně v úkrytech v horách.
V období II. světové války byla Francova Lhota rovněž pohraniční obcí s německou posádkou. Byla osvobozena dne 2.5.1945 rumunskými vojáky.

Do r. 1849 byla Francova Lhota součástí panství Brumov I a II, které náleželo k Uherskohradišťskému kraji. Od r. 1850 byla obec součástí politického okresu Uherský Brod, v l. 1949 - 1960 politického okresu Valašské Klobouky, a spadala do obvodu okresního soudu ve Valašských Kloboukách. V r. 1960 se stala součástí nynějšího okresu Vsetín. K Francově Lhotě byly v r. 1980 přičleněny obce Pulčín a Valašská Senice jako její stejnojmenné části. Valašská Senice tvoří od r. 1990 opět samostatnou obec a Francova Lhota má nyní 2 části - Francova Lhota (Běchov, Francova Lhota, Pošle) a Pulčín.


Obyvatelé obce byli chudí, neboť horská pole sotva stačila k obživě. Proto lidé za prací často odcházeli. V letech 1860 - 1914 to bylo za moře do Ameriky a v r. 1945 do pohraničí. Rozmach života v obci přinesla až 2. polovina tohoto století, kdy vyrostl v okolí průmysl a byla založena zemědělská družstva. V r. 1960 založeno JZD (chov dobytka).

Školní budova postavena v r. 1787. Do Francovy Lhoty byla původně přiškolena Valašská Senice. V r. 1901 trojtřídka, navštěvovalo ji přes 220 dětí. R. 1896 byla postavena nová školní budova, rozšířena v l. 1931 (na sedmitřídní) a 1981. V současnosti úplná základní škola.

Spolkovou činnost v obci zastupoval Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1921) a Místní družstvo katol. zemědělců (1924). Zastoupení zde měla místní organizace strany lidové, která společně s agrární stranou také ve volbách 1929 a 1935 získala většinu hlasů. Ve volbách v r. 1946 získala většinu hlasů strana lidová, menší část strana komunistická a sociálně demokratická.

Po r. 1945 byla provedena elektrifikace obce, postaveny rodinné domy, obchodní středisko, kulturní dům, mateřská škola, od r. 1973 pošta

Pečeť obce, doložená r. 1820, má v pečetním poli symbol radlice se dvěma ratolestmi, v opise text: OBECZ FRANCOWA LHOTTA.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 12:16 hodin