MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 20. února 2020

Raťkovský shluk starých valašských dřevěnic.

Rodový shluk Orságů v Raťkově, výjimečně zachovaný celek 21 objektů roubené lidové architektury budovaný postupně od 18. století. Tvoří jej 4 obytné chalupy a k nim náležející hospodářské stavby - chlévy, stodoly, seníky, sklepy a komory:
Usedlost č.p. 284, roubená lidová architektura z r. 1814. Její součástí je komora, stodola s ovčínem a přístodůlkem, chlév a dřevník.
Usedlost č.p. 285, roubená lidová architektura z r. 1846. Její součástí je chlév s listníkem v patře, výměnek, stodola a komora.
Usedlost č.p. 286, roubená lidová architektura z r. 1848. Její součástí je chlév, chlév a kolna, kamenný sklep, dřevník a komora se sýpkou.
Usedlost č.p. 287, roubená lidová architektura na kamenné podezdívce, datovaná na středním trámu v jizbě r. 1746. Její součástí je chlév, kamenný sklep a ovčín.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.karolinka.cz

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 12.02.2010 v 10:02 hodin