MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 27. února 2020

Mokřady Březinky

V místní části březiny protéká podél myslivecké střelnice malý potok s přirozeně meandrujícím korytem - Březinka. V její údolní nivě roste pestrá, zejména mokřadní květena (např. mečík střechovitý, tolije bahenní a prstnatec májový). Tato lokalita je však ohrožena zarůstáním - náletem dřevin.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:11 hodin