MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 27. února 2020

Požariska

Tato lokalita se nachází na kateřinických pasekách, asi 400 m jižně od kóty Chladná. Na zdejším svahovém prameništi roste kruštík bahenní a tolije. Na okolních loukách se vyskytují nejhezčí květiny Valašska - orchideje. Najdete tu zejména vstavač kukačku, vstavač mužský, vemeník dvoulistý, badil a jiné.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:11 hodin