MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 5. dubna 2020

Boží muka Na drahách

Boží muka Na drahách - když mor v Kelči postihl velkou spoustu občanů, zakázali městští konšelé v zájmu dalšího nešíření moru pochovávati tyto zemřelé na veřejném hřbitově. Vykázali pro ně pozemek za Kelčí "Na drahách". Toto místo bylo označeno pouze "morovým sloupem" s letopočtem 1773. Když byl hřbitov v r. 1862 zrušen, sloup byl přemístěn za poslední stavení Na drahách a vyryt na něm letopočet. Sloup je kvádrový, asi 2 m vysoký. Zakončen je římsou s plastickým kamenným křížem. Ve výklenku je obraz ukřižovaného Krista.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz

Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:27 hodin