MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 24. února 2020

Historie Lačnov

Název obce se objevuje ve starších pramenech ve tvaru Lacznow (1520, 1575, 1671, 1720), z dědiny lačnovské (1571), Latschnow, Lačnow (1846), Lačnov (1872). Název odvozen patrně z osobního jména Lačen nebo z adjektiva lačen (lačný, hladový). V místním nářečí: (ten) Łačnov, z Łačnov, k Łačnovu, o Łačnov, za Łačnovem, jít na Łačnov; Łačnovjané.

Lačnov náležel v r. 1424 k statkům hradu Brumova, z nichž část byla zastavena Miroslavovi z Cimburka. Jako součást brumovského panství se objevuje opět od počátku 16. stol., později se stal součástí panství Brumov I. Vesnice utrpěla při vpádu Tatarů v r. 1663 (údajně zajato nebo zabito93 lidí) a při vpádech kuruců v l. 1703 - 1710.

Lačnov byl převážně zemědělskou, částečně pasekářskou obcí.

Do r. 1849 byl Lačnov součástí panství Brumov I, které náleželo k Uherskohradišťskému kraji. Od r. 1850 byla obec součástí politického okresu Uherský Brod (v l. 1949 - 1960 politického okresu Valašské Klobouky) a spadala do obvodu okresního soudu ve Valašských Kloboukách. V r. 1960 se stala součástí nynějšího okresu Vsetín. Lačnov tvoří samostatnou obec a nemá místní části.

První dřevěná školní budova byla postavena vroce 1825. Učitelem se stal soukeník Cyril Mňačko, který sloužil zároveň jako obecní písař.
Škola byla v obci zřízena až počátkem 20. let 19. stol. Školu navštěvovalo okolo 40 žáků. V r. 1859 byla postavena zděná školní budova a r. 1875 rozšířena na dvojtřídní. Později byla tato budova zbořena a na jejím místě postavena r. 1898 nová trojtřídní škola.

Spolkovou činnost v obci zastupoval Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1921).

Od r. 1956 byl v obci Státní statek, později založeno JZD (1960), od r. 1975 součástí JZD ve Valašských Příkazech.

Na podzim roku 1932 byla po dlouhých letech dokončena stavba silnice z Lačnova do Horní Lidče. Dokončení umožnilo tolik potřebný kontakt se sousední obcí. Roku 1938 byla obec elektrifikována a přiřadila se k hospodářsky pokročilým obcím okresu.

Pečeť obce zobrazuje v kruhovém pečetním poli husu či labuť pasoucí se na pažitu a vpravo od ní nachýlený listnatý strom. V kruhovém opise je text: PECZET · P · OBCI · D · LACZNOW, tj. pečeť poctivé obce dědiny Lačnova.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lacnov.eu

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 13:22 hodin