MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. března 2020

Lačnovské rybníky

Lačnovské rybníky s vodní faunou a s možností rybolovu, vzácná květena. Výskyt chráněné lilie zlatohlavé a vstavače blamatého.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lacnov.eu

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 13:30 hodin