MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 20. listopad 2019

Farní kostel Navštívení Panny Marie

Farní kostel Navštívení Panny Marie s klášterem z 18. století, monumentální jednolodní dvouvěžová architektura z první třetiny 18. století (zákl. kámen položen v r. 1714, dokončen v r. 1725, v r. 1768 postaveny dvě věže), jednotné barokní zařízení z 18. století, gotický obraz na hlavním oltáři. Součástí areálu je klášter trinitářů (dnes ústav pro mentálně postiženou mládež), č.p. 45, a fara, č.p. 44, barokní architektura z r. 1725 na půdorysu písmene H.

Zasvěcení farního kostela:
Navštívení Panny Marie
datum patrocinia: 31. května

Datum posvěcení kostela:
konsekrován 29. července 1742 Jakobem Arnoštem z Lichtensteinu,
biskupem olomouckým

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zasova.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 13:18 hodin