MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 29. září 2020

Muzeum města "Na Petrohradě"

Dům "Na Petrohradě" pochází z poloviny 19. století a žila v něm rodina Rozárky Otáhalové, neteře českého historika a politika Františka Palackého. Spolu s Otáhalovými zde bydlel i mladší bratr Fr. Palackého Ondřej. Později sloužil dům jako obydlí kantorů, kteří učili v Zubří, mimo jiné i Marie Schobrové. Ta zde v roce 1920 zřídila soukromou školu zuberského vyšívání. Po ukončení činnosti školy byly místnosti v domě dále pronajímány jako byty, ale budova postupně chátrala, až musela být roce 1974 zahájena její rekonstrukce. V roce 1976 byla v rekonstruovaném domě otevřena stálá expozice protifašistického odboje v Zubří a na Valašsku. Roku 1995 byla tato expozice zrušena, materiály byly umístěny do depozitáře a po úpravách slouží dnes přízemí budovy komerčním účelům a horní patro výstavní činnosti. Každoročně jsou zde pořádány výstavy výtvarných prací žáků Základní školy, výstavy sušených květin, obrazů, fotografií, řemeslných prací. Výstavy mají regionální zaměření - propagují práci umělců i prostých lidí, kteří jsou se Zubřím a Valašskem nějakým způsobem spjati.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Muzeum města "Na Petrohradě"
Zdeňka Hrachovcová
Sídliště 6. května 1047
756 54 Zubří
Česko (CZ)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obeczubri.cz

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.02.2010 v 13:05 hodin