MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 28. září 2020

Kostel Panny Marie Nanebevzaté

Kostel ve Střelné má zajímavou historii. Pod označením "Obřadní síň" byl využíván jen při posledním rozloučení se zemřelými. Vysvěcen a vrácen svému církevnímu poslání byl teprve 22.srpna 1992. V tento den se proto každoročně koná pouť.

Většina občanů obce Střelná je římskokatolického vyznání a obec spadá do farnosti Lidečko. Jelikož je farní kostel poměrně vzdálen, usilovali občané o vybudování kostela ve Střelné. První možnost postavit kostel blíže se naskytla již v roce 1785, další v roce 1930 a později při stavbě trati Horní Lideč - Púchov. Přesto se až v roce 1950 podařilo vybudovat pouze hřbitov, i když se původně počítalo s tím, že bude postaven i kostel. Až teprve rok 1968 se stal pro tento kostel rozhodujícím. Základní kámen střelenského kostela Panny Marie Nanebevzaté byl položen v roce 1968, podařilo se jej posvětit a stavba se mohla v co nejkratší době rozjet. Přestože nebyly připraveny plány, naskytla se příznivá okolnost v tom, že stavbu kostela zahajoval také Lačnov a tyto plány měl již vyhotoveny. Tyto plány byly upraveny a na jejich základě se začalo se stavbou, která bylo dokončena v roce 1971. Po jeho dokončení nesměl být přes 20 let z politických a ideologických důvodů vysvěcen a nesl oficiální název "Obřadní síň" - sloužil pouze při pohřbech. Teprve 22. srpna 1992 byl řádně vysvěcen pomocným biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou.

Dle stavitele tohoto kostela p. Jana Ptáčka z Val. Klobouk je tento kostel zajímavý tím, že z jedné rýny teče voda na Slovensko a z druhé zase na Moravu, protože kostel stojí přímo na vrcholu obce.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.strelna.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 12:43 hodin