MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 3. srpna 2020

ZŠ Integra Vsetín

Zaměření školyPoskytujeme základní vzdělání.

Vytváříme podmínky pro společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou děti zdravotně postižené či znevýhodněné, děti sociálně znevýhodněné, ale také děti mimořádně nadané.

Podporujeme rozvoj osobnosti žáků, jejich individualitu, sebeúctu, identitu, příslušnost k městu regionu a státu.

Chceme žáky vést k úctě k životu a k hodnotám vycházejících z kořenů evropské kultury.

Chceme vést děti ke kladnému vztahu k životnímu prostředí.

Snažíme se o individuální přístup k žákům.

Snažíme se vytvářet a podporovat soudržnost a kamarádské soužití žáků napříč celou školou.

Chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií.

Chceme nabízet široké spektrum volnočasových aktivit.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Integra Vsetín
Ing. Libor Podešva, ředitel školy
Rybníky 1628
755 01 Vsetín
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 411 957
(+420) 734 360 652
fax: (+420) 571 411 957

LOKALIZACE


Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 09.05.2013 v 09:04 hodin