MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 2. prosince 2020

Historie obce Babice

Podle tereziánského katastru měla obec 917,2 měřice orní půdy. 15,2 měřic zahrad, 34 měřic lad, 20 měřic pastvin. Louky dávaly 171 fůr sena. V obci bylo 32 chalup. V první čtvrti 17. století byla v obci vybudována klášterní cihelna. Starobylý mlýn, který byl oddávna v klášterní držbě, byl po zrušení kláštera nadále v provozu a po roce 1950 byl určen na šrotování obilí pro místní potřebu.

Obec proslula ovocnictvím a zelinářstvím. Po první světové válce vybudoval v Babicích Hynek Varmuža závod na výrobu marmelád a povidel, v roce 1929 rozšířený o výrobu likérů, destilátů a ostu. Pro finanční potíže byl v roce 1937 prodán a rozdělen ve dva závody: octárnu Jaromíra Hubičky a závod Biochema na výrobu marmelád a lihovin. V roce 1948 patřil n.p. Fruta Brno. Farou náležela obec pod Spytihněv, vlastní farní obvod byl zřízen v roce 1937. Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vybudován v r.1900.

Dochovaly se dvě obecní pečetidla. První z konce 18. stol. zobrazuje v pečetním poli jako znamení radlici, krojidlo a písmena KP (tj. kelečské panství), v kruhovém opise je text: PECET OBCE BABICKE NA M (tj. na Moravě); druhé je pečetidlo purkmistra obce s textem Gemeinde Babiz Baurmeister 1852.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.uh.cz/babice/

AKTUALIZACE: uživatel č. 681 org. 56, 22.01.2004 v 08:53 hodin