MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 24. října 2020

Historie obce Hradčovice

Obec Hradčovice, ležící v Poolšaví, vznikla na jedné z křižovatek starých obchodních a vojenských cest, směřujících do Čech, Slezska a Uher. Počátky sahají do 11. století a patří mezi nejstarší historicky známé vesnice okresu Uherské Hradiště. Předchůdcem obce bylo snad velkomoravské hradiště Bolegradica.
Není proto divu, že údolí Hradčovského potoka, od severu chráněné oblými zalesněnými kopci s nivou řeky Olšavy na jihu, se stalo kolébkou a domovinou mnoha generací. Tímto krajem procházely hordy a pluky vojsk mnoha vojevůdců a panovníků, ale též skupiny, rody a kmeny rozličného etnika a rozmanitých kultur, jejichž příslušníci zde zanechali stopy svého pobytu, svých sídel a práce nebo zde byli pohřbeni.
Zpracovala Barbora Šrámková
Podrobněji viz odkaz na www.hradcovice.cz

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hradcovice.cz

AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 25.02.2007 v 13:25 hodin