MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Pržno

První zmínka o Pržně pochází ze soupisu obcí frýdeckého panství z roku 1573. V roce 1580 se v urbáři panství uvádí, že má obec včetně mlýna 16 usedlostí a v roce 1636 pouze 12 usedlostí, z toho 10 selských, dvě zahradnické a mlýn. Dá se předpokládat, že Pržno mohlo vzniknout už ve 2. polovině 15. století.
V roce 1637 koupil hrabě Jiří z Oppersdorfu od fojtství mlýn a zřídil u něho v Pržně olejovnu. Obec patřil k borovské farnosti (Malenovice), proto měly děti docházet do školy na Borovou. Pro velkou vzdálenost však byla návštěvnost velmi malá. Od roku 1844 se vyučuje v Pržně v pronajaté místnosti. V roce 1856 zakoupila obec pro školu domek. Na základě školního zákona z roku 1869 byla ve vsi zřízena samostatná škola. Dřevěný domek brzy nevyhovoval, byl zbourán a na jeho místě v roce 1872 byla postavena nová škola. V roce 1910 došlo k vysvěcení nového kostela v Pržně. Byl zasvěcen Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Hasičský sbor byl v obci založen v roce 1904, Dělnická tělocvičná jednota v roce 1924 a během druhé světové války sportovní klub Pržno.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.przno.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 09:49 hodin