MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Kostel Nanebevzatí Panny Marie

Zmínky o obci Hnojník sahají do 13.stol. Kdy vznikla v Hnojníku farnost a byl vystavěn původní dřevěný kostel, není možno s určitostí říct. Do roku 1804 se dochovaly z dřevěného kostela dva zvony ulité roku 1636. Pokud byly ulity do nového kostela, pak by to znamenalo, že dřevěný kostel byl postaven v té době.. Starý dřevěný kostel musel být již značně zchátralý, neboť byl rozebrán a na stejném místě byl položen 10.5.1808 základní kámen pro nový farní, zděný kostel. Bohoslužby se během stavby konaly v kterémsi blíže neoznačeném domku. Stavba byla zahájena v těžkých dobách napoleonských válek, proto pokračovala pro nedostatek finančních prostředků značně zdlouhavě a v roce 1809 byla dokonce zastavena a v dalších letech 1810 a 1811 stavba zase nepokročila. Kostel byl dostavěn až v roce 1812 a v temže roce 18.listopadu byl i slavnostně posvěcen.

Kostel je v empírovém slohu a zasvěcen Nanebevzatí Panny Marie (pouť se zde slaví 15.srpna). Kostel stavěn opačným směrem - hlavní oltář je k západu, k východu jsou hlavní dveře, kůr a věž. Na pravé straně je kaple - oltář Božího hrobu, pod kaplí je zazděná hrobka. Nad oltářem je obraz Nanebevzatí Panny Marie, který namaloval neznámý malíř asi kolem roku 1750. Na bočních stranách kolem lavic je na stěnách série obrazů Křížová cesta z 19.století. V kostele je jeden železný zvon ulitý po 2. světové válce. Kostel je široký 9,1 metrů a dlouhý 19,4 metrů.

V tomto kostele slouží bohoslužby děkan P. Rudolf Sikora.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hnojnik.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 25.10.2002 v 09:34 hodin