MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 17. února 2020

Hraniční kámen

Usazení hraničního kamene (10.7.1938)
Usazení hraničního kamene (10.7.1938)
Dne 10. července 1938 byl na kopečku nad krajinou na hranicích obcí Třanovice, Horní Žukov, Hradiště a Koňakov slavnostně usazen "Hraniční kámen". K tomuto došlo v souvislosti s následujícími říjnovými oslavami 20. výročí vzniku Československa.
Jeho zvláštností je, že právě v tomto bodě se stýkají čtyři sousedící obce, území každé z nich se pak rozkládá na jinou světovou stranu. Je tu rozcestí čtyř cest, každá z nich vede do jiné obce. Jedna vede k severu do Hradiště, druhá na východ do Koňakova, třetí k jihu do Horního Žukova a čtvrtá na západ do Třanovic. Původně byly cesty k Hradišti a k Žukovu kamenité, ke Třanovicím a ke Koňakovu vedla cesta po mezi. Dnes jsou z asfaltu. Pan Broda z H. Žukova kolem "Hraničního kamene" vysadil čtyři lípy, opět jako symbol čtyřky. V letech 1970-1980 byla jedna lípa zničená. Pan Jiří Macura, rodák z Hradiště, zasadil podél každé z těchto čtyř cest řadu třešní - třešňové stromořadí. Tyto stromy časem uschly, zůstaly snad jen čtyři. Podle pamětníků měly tyto třešně velmi chutné a kvalitní plody.
Kousek od kamene je lesík - zvaný Boruťok - bývalého zdejšího usedlíka. Stará pověst praví, že zde o půlnoci pobíhá bílý bezhlavý kůň. Tímto kdysi s oblibou naši pradědečkové strašívali své děti.
V létě roku 1938 byl hlavním iniciátorem usazení kamene pan Jiří Macura, velký vlastenec, majitel kamenolomu v Řece, občan obce Hradiště. Kámen dovezl právě ze svého lomu. Chtěl v následující těžké době okupace, co nejvíce sjednotit zdejší lid. Slavnost začala shromážděním všech přítomných u garáží pana Macury na Dolině. Průvod pak slavnostně prošel až na kopec ke kameni. Projev měl učitel z Hradiště pan Kunčický a štábní kapitán pan Zámečník, který velel v té době celému Těšínsku.
Kámen z Řeky vezly dva páry koní - jeden pár od pana Brody z H. Žukova a druhý pár od pana Jiřího Macury. Kámen vážil 25 q. Usazen byl za veliké slávy 10.července 1938. Kolem postavili dřevěný plůtek a vše překrásně nazdobili. Pan Broda udělal lavičku z dubového dřeva, na které tu léta sedávala spousta pocestných. Z tohoto místa je překrásný rozhled po krajině. Každoročně se tu v předvečer 23. června konaly oslavy sv. Jana. Lidé se scházeli, popíjeli a povídali si. Děti hrály různé hry. Rozdělával se tu obrovský oheň, jehož záře plála nad krajinou. I v dáli nad Prašivou i na jiných kopcích bylo vidět mihotající se plameny na oslavu svátku Jana.
V roce 1938 byl kámen polskými vojsky poškozen, vyrván a vhozen do jámy zvané Borutí důl. Tam ležel až do roku 1945, kdy byl českým tankem vytažen a usazen na původní místo. Osud pana Jiřího Macury nebyl jednoduchý. Původně pocházel z Hradiště, v kritických letech byl však nucen odstěhovat se na Ostravici. Tehdy byla polsko-česká hranice tvořena řekou Lučinou ve Vojkovicích. Po válce se opět vrátil do svého rodiště.
V listopadu 1995 byl kámen obnoven. Nový "Hraniční kámen" vytvořil sochař pan Martin Kuchař. Je z maletínského pískovce. Původní kámen je nyní uložen v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 02.04.2004 v 10:23 hodin