MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 26. listopadu 2020

Historie obce Slavkov

Obec Slavkov v dobách nejstarších připomíná dějepisec Kosmas. Podle údajů byla tato obec součástí tzv.Lucka (jihovýchodní moravské Slovensko).
První konkrétní zmínky o obci Slavkov pochází již z roku 1261. V první polovině 15.století byl pánem Slavkova Zdeněk ze Sternberka.

Obec v dávné minulosti velmi trpěla vpádmi Bočkajovců. V roce 1606 po prvním vpádu Bočkajovců zasáhl vesnici mor, takže zdraví nestihli pochovávat zemřelé. Při druhém vpádu Bočkajovců v roce 1663 byl Slavkov úplně spustošen a vypálen.

V roce 1765 bylo v obci 64 usedlíků. V r.1781 bylo zrušeno nevolnictví. Sedlákům se ulevilo a byla jim dána možnost zakoupit si pozemky od vrchnosti a stát se samostatnými vlastníky.

Včervenci 1866 táhlo vesnicí rakouské vojsko,část kterého zde i tábořila. Po odchodu vojska vypukla cholera a vyžádala si asi 46 obětí na lidskýchživotech.

V r.1908 byl založen sbor dobrovolných hasičů. O rok později byla sborem zakoupena vozová stříkačka s výzbrojí pro 20 mužů. Prvním starostou sboru byl Josef Bobčík, náčelníkem Fr.Krhovský.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.uh.cz/slavkov/

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 30.10.2002 v 07:52 hodin