MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 29. listopadu 2020

Historie obce Česká Ves

První stopy osídlení údolí řeky Bělé, severně od Jeseníku, kde se rozkládá dnešní Česká Ves, sahají až do 6. století. Osadníci byli příslušníci slovanských kmenů, žijících v oblastech jižního Polska. Písemné zmínky o osadě s názvem Waltherowici pochází roku 1284, kdy vznikla Zakládající kniha vratislavského biskupství. Dnešní název obce se objevuje až v roce 1410.
Původ má pravděpodobně podle horníků z Čech ( zřejmě z Kutnohorska ), které pozval k dolování železné rudy a zlata na úpatí vrchu Zlatý Chlum kolem r. 1350 tehdejší vlastník obce Hynek Muščín. Jinak v této době bylo již obyvatelstvo zcela poněmčeno německými kolonisty.
Obec se ve víru dějin nevyhnula řadě pohrom. Značně ji poškodila válečná tažení 30-tileté války spojená s drancováním, epidemie moru roku 1627 a konečně i smutně proslulé čarodějnické procesy, ve kterých bylo upáleno 16 žen a 1 dítě - nejvíce z obcí na Jesenicku. Až s přelomem 18. století zaznamenává lepší časy. V roce 1804 navštěvuje místní školu 140 dětí. V obci je obnoven kostel, pracuje mlýn, spolková pila a rozvíjí se plátenictví. Spolková továrna se v roce 1894 mění na akciovou společnost pro výrobu železného zboží - dnešní Řetězárna.
Rodáci z České Vsi se také zasloužili o jesenické lázeňství. V roce 1798 se v obci narodil zakladatel lázní v Lipové Johann Schroth ( jeho rodný dům zde stále stojí ). Roku 1814 se místní sedlák, Winzenz Priessnitz začal zabývat léčením neduhů vodou z lesních pramenů Lázně Gräfenberg totiž patřily do katastru České Vsi.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 11.11.2002 v 14:15 hodin