MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 9. prosinec 2019

Kostel Narození svatého Jana Křtitele

Nynější farní kostel byl vystavěn mezi lety 1587 -1589 na místě staršího kostela. Kostel nechal postavit písař markrabství moravského pan Ctibor Syrakovský z Pěrkova, pán na Staré Vsi a Paskově. Kostel byl posvěcen 28.dubna 1591 olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským. Kostel je pozdně gotický, s raně renesančními prvky, v pozdějších dobách stavebně upraven. Je významnou kulturní památkou a zároveň krásnou dominantou kraje. Vnitřní úprava kostela vykazuje prvky různých dob, svědčící o tom, že kostel není jen mrtvou památkou, ale domem, kde se lidé setkávají, aby vnímali duchovní rozměr lidského života, který se v postmoderní době mnohdy vytrácí. V presbytáři jsou čtyři pískovcové náhrobní reliéfy fundátorů kostela, pozornost si zaslouží i pískovcové portály při vstupech, nebo původní dubové dveře. Interiér kostela je lidově barokní. Bohoslužby doprovází zvuk varhan, vyrobených v Krnově firmou Rieger-Klos. Budova fary pochází z let 1809 až 1810. V současné budově je rekonstruována, aby vyhovoval požadavkům na kulturu současného bydlení a zároveň aby byla schopna přijmout asi 20-25 lidí, neboť v ní je pracuje Středisko pro mládež při Biskupství ostravsko-opavském. Farnost spravuje od července 1998 administrátor P.Vít Zatloukal.
Pořad bohoslužeb: Středa 17,00 hod. Čtvrtek 17,00 hod. Po mši svaté 1 hod eucharistické aadorace První pátek v měsíci: 07,00 hod. Neděle 10,30 hod.
Svátost smíření (zpověď) je možno slavit přede mší svatou. Je možno se také individuálně domluvit k delšímu rozhovoru.
Křty: Křest je znamením rozhodnutí pro víru. Katolická církev křtí i malé děti, jestliže se za ně někdo zaručí svou vírou (rodiče). Křest je možno přijmout v každém věku. Před křtem dítěte rodiče projdou přípravou (2-3 setkání), proto je důležité domluvit se 1 měsíc předem.
Sňatky: Právní úprava z roku 1994 umožňuje uzavřít sňatek jen v církevním společenství po splnění zákonem předepsaných podmínek. Křesťan je vázán ve svém svědomí, aby jeho sňatek byl uzavřen před Bohem a před církví. Je možno také před Bohem a před církví zplatnit sňatek již dříve uzavřený civilním způsobem. Církevní sňatek je možno uzavřít, je-li alespoň jeden z žadatelů pokřtěn. Protože se jedná o důležitý krok v životě člověka jsou žadatelé (snoubenci) pozváni k přípravě delší: 8 setkání, při nichž procházejí obecná témata života v rodinném společenství, a zároveň mohou přemýšlet o svém vzájemném vztahu i o svém vztahu k Bohu. Proto je důležité, aby o církevní sňatek přišli požádat asi 3 měsíce předem.
Pohřby: Ve společenství církve probíhají i rozloučení s těmi, kdo nás předešli do života věčného. Jde o modlitbu církve, která prosí za zemřelé a zároveň zvěstuje slova o naději, kterou jsme vložili v Ježíše Krista. Je více způsobů rozloučení (pohřeb do hrobu, kremace atd.), proto je dobré spojit se duchovním správcem co nejdříve (telefonicky), aby rozloučení proběhlo důstojně a v atmosféře pokoje.
Život farnosti není soustředěn jen na bohoslužby, ale setkáváme se ke společným rozhovorům na nejrůznější témata, je možné setkat se ve společenství mladých, v brzké době snad začne žít společenství rodin.
Středisko mládeže: Od roku 1998 je ve farnosti založeno Středisko pro mládež při Biskupství ostravsko-opavském. Z celé diecéze sem přijíždí mládež ve věku 12-25 let, aby společně prožili krásné chvíle, ve kterých rozvinou svou lidskou osobnost (prožitkové programy zaměřené na sebepoznání, volbu životních hodnot, protidrogová prevence, rozvinutí schopnosti komunikace, aj.) a mohou také společně se svými vrstevníky uvažovat o hodnotě a důstojnosti lidského života ve vztahu k víře.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Kostel sv. Jana Křtitele
Stará Ves nad Ondřejnicí
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Česko (CZ)

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 43´ 50.00¨
  • Východní délka: 18° 11´ 12.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.stara-ves.cz

AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 27.10.2003 v 14:09 hodin