MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 9. srpna 2020

Historie obce Lhotka

První písemná zmínka o obci je z roku 1359 v soupisu obcí hukvaldského panství. Jedná se o listinu biskupa Jana, ve které spojuje "castrum nostrum Huskenwalde” se statky stolními biskupskými. Zakládací listina se nedochovala, její vznik spadá do období tzv. německé kolonizace. Patří k obcím s velkým počtem původních selských statků, což svědčí o tom, že vznikla za lánové kolonizace. Velkým zásahem do všech panství byla třicetiletá válka, která se nevyhnula ani hukvaldskému panství. Vesnice byla zpustošená, hospodářství ve velkém nepořádku, za války shořely některé domy. Po třicetileté válce se vrchnosti snažily své grunty zvelebit a zalidnit. Úlevy v placení daní a konání roboty, které byly poskytovány novým osadníkům, lákaly po válce dost lidí. Těžba železné rudy a vápence se ve Lhotce rozvíjí až po roce 1833, kutá se podle těžební mapy na označených parcelách. S těžbou rudy a vápence byly spojeny i další pomocné práce, při kterých se zaměstnávali lhotečtí bezzemci za mzdu. Vytěženou rudu a vápenec vozili povozníci do frýdlantských hutí. Po první světové válce se zde pomalu rozvíjí zemědělství.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obec-lhotka.eu

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 08:44 hodin