MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 25. listopadu 2020

Historie obce Doubrava

Obec Doubrava patří mezi nejstarší v tomto regionu. Její vznik datují historikové dnem 26.května 1229, kdy listem papeže Řehoře IX. se sděluje týneckému opatství, opatu Luitfrikovi, že se potvrzuje klášter týnecký i s dědinami, kostely, desátky, myslivostí i rybolovem nejen v Polsku, ale i ve Slezsku. K majetku našeho regionu náležely: kaple v Orlové (Orlawa) a dále osady Dubrava (Doubrava), Chotebank (Chotěbuz), Szukowo (Žukov ), Sierlicko (Těrlicko), Ostrawa (Slezská Ostrava), Zablat (Záblatí) a Wirbica (Vrbice). Tyto vesnice se nacházely na rozsáhlém území mezi pravým břehem Ostravice a levým břehem Olše, od dnešního Bohumína až k Beskydám. Jestliže se v době darování píše o vesnici, která má za povinnost odvádět desátky a víme-li, že vybudování vesnice v zalesněném území a zabezpečení obživy obyvatelstva je otázkou desetiletí, můžeme vznik obce předpokládat v první polovině 12. století. Název Dúbrava se objevuje až roku 1515. Přistěhovalcům z Hliče se toto slovo špatně vyslovovalo a proto obci začali říkat Dombrova. V rakouských lexikonech z let 1854 a 1871 se píše o Doubravě, avšak až v roce 1925 na všeobecné přání občanů byl změněn název na Doubravu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.doubrava.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 14.11.2002 v 09:30 hodin