MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 28. října 2020

Rooseveltova

Pojmenována podle Delana Franklina Roosevelta (1882 - 1945), prezidenta USA v letech 1933 - 1945, jenž navázal diplomatické vztahy se SSSR (1933) a po vstupu USA do 2. světové války prováděl politiku protifašistické koalice a aktivně přispěl k vytvoření OSN. Ulice vznikla spojením dvou samostatných ulic a to Hradeckého a Kylešovského pásma, přičemž dělítkem byla kolmo ji křižující Hradecká ulice. K nejstarším objektům patří domy č. 4, 10, 38 a 40, které tvoří přechod mezi městskou a vilovou zástavbou. Pocházejí z roku 1902. Setkáváme se u nich jak s prvky historických slohů, tak s vlivem secese v podobě rostlinných motivů na fasádách. Secesní motivy u vily č. 40 byly neodborně prováděnou obnovou fasády zničeny v roce 1988. Kvalitativně vyšší úroveň mají domy č. 4 a 38, postavené podle projektů stavitele Augusta Bartela. V posledně jmenovaném domě bydlely dvě vynikající opavské osobnosti - MUDr. Alois Materna (1876 - 1965) universitní profesor Karlovy university v Praze a zakladatel prosektury v zemské nemocnici v Opavě (1911), kterou také až do 2. světové války vedl. Druhou osobností byl universitní profesor dějin umění PhDr. Vilém Edmund Braun (1870 - 1957), zemský konservátor, vydavatel časopisu Zeitschrift für Geschichte und Kulturgesichte Ostern Schlesien a ředitel slezského zemského muzea v Opavě, který byl mj. vyznamenán Rytířským křížem řádu císaře Františka Josefa. Dvojice vil proti sobě stojících v jižní frontě ulice, jedna orientovaná k projevům dekorativizmu z roku 1927, náležela Františku Flugrovi - č. 14. Druhá řešena střídměji, ale v progresivnějším stylu z roku 1934, náležela ing. Viktoru Klapetkovi - č. 12. Oba byli spolumajiteli jedné z mála českých stavebních firem v Opavě v meziválečném období. Ohlas empírového stavebního slohu se projevuje na dvojici vil č. 48 a 50 v letech 1922 - 1923 postavených podle plánů Čeňka Brady z Ostravy stavební firmou Dvořák a Kučera rovněž z Ostravy.

Dále je zde rodinný dům s hrázděným zdivem ve štítě a plným balkónem v průčelí postavený v roce 1912 podle plánů architekta Viktora Bartela - č. 36. Vilu č. 37 spolu se sousední vilou na Tyršově ulici 26 postavila firma ing. Ericha Geldnera podle projektů architekta Otto Reichnera v roce 1933 pro spolumajitele Girschkova obchodního domu na Horním náměstí č. 38 (za válečných událostí zničený) Ericha Lassmanna. Architekturu dotváří ohradní zeď tvořená kombinací zdiva z tesaného kamene a drátěného pletiva.

Pro ubytování, zaopatření a výuku, byly ve velkých městech rakouské monarchie zakládány od roku 1869 ústavy kongregace "Dcer božské lásky”. V Opavě takový ústav vznikl v roce 1871, kdy jmenovaná kongregace získala pro tento účel objekt na Rybím trhu č. 4 - nyní studio Slezského divadla. Prostorná budova umožnila rozšířit sociální péči a byl zde založen i sirotčinec a internát pro dívky. Brzy však budova nestačila a v letech 1907 - 1909 nechala kongregace postavit pro tyto účely mohutný dvoukřídlový objekt na Rooseveltově ulici, sestávající ze dvou stejných a přitom samostatných budov palácového typu s centrálně situovanou pseudorománskou bazilikou.

LOKALIZACE

V LOKALITĚ EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mvcr.cz/adresa

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 14.04.2005 v 16:21 hodin