MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 2. prosince 2020

Železný kříž - prostor bojiště

Železný kříž s korpusem Krista
Železný kříž s korpusem Krista
V sousedství pomníku č. rej. 582/3 vpravo u silnice na Olomouc, stojí železný kříž s nápisem na podstavci: 15. (VII) 1866, připomínající prusko-rakouskou válku v roce 1866.

Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 582
Lokace: k.ú. Tovačov, parc. č. 450/1, prostor bojiště s mohylou a pomníky.
Detail nápisu ny soklu kříže
Detail nápisu ny soklu kříže

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 07.04.2004 v 11:57 hodin