MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 28. listopadu 2020

Historie obce Hlásnice

První zmínka o Hlásnici pochází z r. 1397. Podle L. Hosáka jsou dokladovány různé názvy obce: Hlásnice, Wächtersdorf, Wachtersdorf, Hlasenitze a Hlasenice. Na místě dnešní Hlásnice stávala zaniklá ves Velislav.

Zmínka je zde o Slovanech, kteří svojí kolonizací pronikali až sem. O vojenském významu je už zmínka v úvodu a svědčí o ní název obce - první obyvatelé drželi nad Šternberkem stráže a hlásili příchozí cizince.

Krajina patřila pánům olomouckým. Od 13. Století přešlo území na pány ze Šternberka. Velký vliv měla zde církev. Rod pánů ze Šternberka náležel k nejpědnějším rodům českým a moravským. Dějiny Hlásnice úzce souvisí s dějinami Šternberku. Vzhledem ke své velikosti se o ní nedochovaly téměř žádné správy. Ves Velislav je ta ves, která je uvedena v urbáři pod jménem Hlásnice, přeměna jména nastala před husitskými válkami.

Obec Hlásnice je charakterizována jako zemědělská obec s poměrně velkou plochou orné půdy. V minulosti zde byla těžba železné rudy. 6.5. 1945 byla obec osvobozena, německé obyvatelstvo, které zde do té doby žilo, bylo odsunuto a obec byla osídlena českým obyvatelstvem. Od r. 1960 byla Hlásnice součástí Šternberka, od r. 1976 součástí Šternberka do r. 1990, kdy se osamostatnila.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 02.12.2002 v 09:06 hodin