MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 24. listopadu 2020

Historie obce Samotíšky

Jméno Samotíšek se poprvé vyskytuje v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, pořízené v roce 1141. Touto listinou se ohlašuje přenesení biskupského sídla do nového chrámu svatého Václava. Zdík dal zapsat vše, co ke kostelu v té době patřilo a je kostelu podřízeno a je zde zmínka i o dvou poplužích ve vesnici Samotíšky. Je však téměř jisté, že osídlení u nás bylo již zhruba v 9. století. Do roku 1977 zde byla velmi dobrá, poměrně velká cihelna. Při těžbě cihlářské hlíny byly objeveny zbytky slovanského sídliště. Lze tedy existenci obce předpokládat už v té době, kdy končilo u nás zakládání rodových sídel - vesnic.

V minulosti obec prožívala své klidné i bouřlivé doby. Dík blízkosti velkého města se jí úzce dotýkaly i události olomoucké - obklíčení Olomouce vojsky Pražanů, dobytí kartuziánského kláštera v blízkých Dolanech Husity v roce 1425, obsazení švédskými vojsky v letech 1642 až 1650 apod.

Koncem 16. století již má obec více domků a existuje i svobodný dvůr, číslo popisné 4, později známý jako rychta, i když v té době některé usedlosti byly po švédském pobytu prázdné. Do života obce dosti výrazně zasáhla i stavba nejdříve dřevěné kaple, později v roce 1669 stavba velikého kostela na Svatém Kopečku. Po dobu deseti let, kdy se chrám stavěl museli samotišští usedlíci svými poddanskými platy na tuto stavbu přispívat. V roce 1771 došlo i v naší obci poprvé k číslování domů. Jádro obce v té době tvořilo 32 usedlostí. O několik roků později byla zřízena na Svatém Kopečku světská fara a škola. Protože v naší obci do té doby škola nebyla, docházely děti tam. Kolem roku 1850 měly Samotíšky již 699 obyvatel. Jednou z největších tragedií byl obrovský požár v roce 1856, kdy shořelo 31 usedlostí a domků a výskyt cholery v roce 1866, kterému podlehlo 75 osob. Obec se však z těchto ran zotavila a dále se rozvíjela. Přibývalo domů a obyvatel a tak v roce 1898 byla zahájena výstavba obecné školy.

Jako i jiná sídla, zasahovaly naši obec citelně události hospodářské i politické jak v 19. tak ve 20. století. Největším novodobým zásahem do života obce bylo v roce 1974 připojení k Olomouci a po 19 letech od 1. 1. 1993 se obec znovu osamostatnila a žije k prospěchu všech svých obyvatel svůj samostatný život.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 04.12.2002 v 13:21 hodin