MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Farní kostel Narození Panny Marie

Farní kostel Narození Panny Marie
Farní kostel Narození Panny Marie

Farní kostel Narození Panny Marie
Pochází ve zdivu pravděpodobně ze 14. století. Jedná se o orientovanou pozdně gotickou trojlodní stavbu s odsazeným polygonálně uzavřeným presbytářem, který vznikl kolem roku 1400 (podobně i štít jižní lodi), s představěnou hranolovou věží před západním průčelím a s bočními kaplemi ze 17. století na půdorysu trojlistu.

Značně členitá stavba kostela je doplněna dalšími menšími přístavbami - sakristie, kaple sv. Urbana, Getsemanské zahrady aj. Věž kostela je zastřešena cibulovou bání s otevřenou lucernou, sedlová střecha presbytáře nese sanktusní vížku. Boční kaple jsou kryty helmicemi a prosvětleny polygonálními lucernami. Ve 4. patře na jižní, západní a severní straně věže je umístěn kulatý ciferník hodin z 18. století. V závěru 16. století vznikla renesanční nadstavba posledních dvou pater věže. Fasády objektu jsou hladké, členěné pouze soklem a korunní římsou.

Interiér kostela je doplněn řadou hodnotných architektonických detailů a doplňků (renesanční portály v presbytáři, kuželková poprseň oratoří, renesanční mříž před kaplí sv. Urbana, figurální náhrobek, kamenné erby olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského a pražského arcibiskupa Martina Medka. Také rokokový mobiliář má mimořádnou hodnotu (lavice, oltáře, kazatelna, chórové lavice...)

Na výstavbě tohoto kostela se podíleli italští stavitelé a umělci, kteří se v té době (2.pol. 16.stol.) usídlili v Příboře nebo jeho blízkém okolí. K dílčím úpravám kostela došlo v polovině 19. století (1852-1854).

Farní kostel Narození Panny Marie
Farní kostel Narození Panny Marie

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 38´ 22.20¨
  • Východní délka: 18° 8´ 41.70¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 293.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 02.09.2013 v 13:27 hodin