MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 18. února 2020

Přírodní rezervace Černý les I.

Přírodní rezervace Černý les I.
Přírodní rezervace Černý les I.
Přírodní rezervace Černý les I.
Rok vyhlášení: 1970
Rozloha: území I. 8,04 ha, území II. 7, 69 ha,
Důvod ochrany:
Je zde dochovaný přirozený pralesový porost typický pro Oderskou vrchovinu. Velmi stará bučina s bohatým podrostem.


Přírodní rezervace Černý les I. a II.
Lokalizace:
Jedná se o dvě samostatná chráněná území s označením I. a II. Nachází se jižně od obce Šilheřovice, po pravé straně turistické stezky od zámku v Šilheřovicích na Landek.
Jádro tohoto území tvoří zbytky přestárlých bukových porostů s příměsemi dubu , habru, břízy a modřínů. Celý porost se nachází ve stádiu rozpadu se skupinami autochtonního zmlazení dřevin, je možno nalést doupné a trouchnivějící stromy, jež plní funkci biotopů nejrůznější fauny.
Přírodní rezervace Černý les
Přírodní rezervace Černý les

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 12:22 hodin