MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 25. února 2020

Přírodní rezervace Dařanec

Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Dařanec
Rezervace se rozkládá na k.ú. Vřesina. Rok vyhlášení 1970
Výměra: 32,94 ha

Důvod ochrany:
cenný přirozený dubohabrový porost, zbytek přirozené lesní i bylinné skladby glacifluviálních plošin Odersko - opavské nížiny s oglejenými půdami.
V roce 1992 zde bylo zjištěno 28 druhů mechorostů. Rezervace Dařanec se rozkládá na mírně svažitém terénu a tedy vhodném pro relaxační procházky.

Rezervaci protíná severovýchodním směrem zpevněná vozovka k myslivně Hubert. Uprostřed rezervace na křižovatce lesních cest stojí vypálený, 500 let starý dub. Poblíž dubu je menší bludný balvan. Mimo duby se v rezervaci nachází kvalitní habry, méně často lípy a hojně břízy.
Přírodní rezervace Dařanec
Přírodní rezervace Dařanec

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 12:24 hodin