MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 21. října 2020

Přírodní rezervace Hvozdnice

Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Hvozdnice
Rok vyhlášení: 1988,
Rozloha: 56,24 ha
Lokalizace: u obce Slavkov
podél říčky Hvozdnice.

Důvod ochrany: rybníky s přilehlými mokřadními loukami s náletovými listnatými stromy, zbytky luhu podél řeky Hvozdnice.
Rezervace se nachází u obce Slavkov podél říčky Hvozdnice. Lokalita je vzácnou a v okrese Opava pravděpodobně nejstarší oblastí s tundrovým charakterem z doby ledové. Jsou zde zachovány zbytky tehdejšího arktického rostlinstva, včetně rašelinných a slatinných luk.
Lokalita je významná rybníky s přilehlými mokřadními loukami s přirozeným náletem listnáčů.

Podél řeky Hvozdnice naleznete zbytky tvrdého luhu. Celé území je bažina s mokřadem a třemi rybníky, místy prorostlá luhem se vzácnými porosty jilmů.
Důvodem ochrany je zachování tundrové vegetace a území kolem říčky Hvozdnice. Celým územím prochází naučná stezka s informačními tabulemi.
Přírodní rezervace Hvozdnice
Přírodní rezervace Hvozdnice

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 12:43 hodin