MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 5. prosince 2020

Historie obce Újezd

Nejstarší zpráva o existenci Újezda pochází z r. 1261 a je obsažena v tzv. Vizovické listině Smile ze Střílek. Z tohoto pramene vyplývá, že kastelán na broumovském hradě Smil ze Střílek tehdy založil ve Vizovicích cisterciácký klášter a daroval mu dosti rozsáhlé území s několika vesnicemi. Tato listina také uvádí mezi jinými vesnicemi (Drnovice, Vysoké Pole, Loučka...) také Újezd "villas Wilperke in super sive Vgezd vocatam villam forensen". Je pozoruhodné, že tato obec je tu pojmenována dvěma názvy - "Újezd" a "Wildberg", což lze vyložit tak, že šlo o projev německé okupace. Ještě důležitější je fakt, že je zde Újezd označen jako trhová ves ("villa forensis"), to znamená že měl charakter tržního místa (městečka) s funkcí hospodářského střediska pro klášterní část Záhoří, která byla z Vizovic těžko přístupná.

O původu názvu "Újezd" můžeme bezpečně říci, že toto jméno nepatří k nejstarším místním jménům. Za ně můžeme pokládat taková, která končí na - ice, pocházející z doby počátku feudalismu. Jméno naší obce je poprvé uváděno r. 1261 ve falzu ze 14.století (villas Wilperke in super Vgezd) v pozdějších dobách toto jméno nepodléhalo větším změnám - r. 1578 ves Augezd, r.1872 Aujezd, Újezd. Ve falzu ze 14.století se Újezd jmenuje "Wilperke" (Wildberg), hora s divokou zvěří nebo rozeklaná hora, divoká hora, což je pozůstatek z dob, kdy vizovický klášter Smilheim použil obec k okupaci Němců, kteří se tu v českém prostředí neudrželi, vymizeli. Újezdem je označováno určité, objížďkou ohraničené území obsahující obvykle vedle převažujícího lesa určeného k mýcení, též louky a ornou půdu. Vesnice na takovém vymezeném úseku dostala jméno Újezd.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ujezdvk.com

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 08:09 hodin