MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 5. prosince 2020

Historie obce Vlachovice

Historie

Vlachovice patří k nejstarším obcím v okrese Zlín. Poprve se připomínají k r.1261 v zakládací listině kláštera cisterciánů ve Vizovicích.Vrbětice se poprve připomínají k r.1318. Na Vlachovicích seděl od pradávna starobylý svobodný rod Vlachovských z Vlachovic po nichž zůstaly v obci zbytky panského dvora a vodní tvrze "Kaštýl", která byla posledním sídlem rodu. Zanikla v 18.století po nájezdech uherských povstalců v letech 1703-1709. Jako první z Vlachovských z Vlachovic se připomíná Víšek k r.1333 v tzv. Velehradském kodexu. Kolem roku 1548 byly Vlachovice se vším zbožím prodány mladšímu Podstatskému z Prusinovic, který vymohl u císaře Ferdinanda I. v roce 1556 povýšení na městečko. Výsadní listina je datována někdy před sv.Vavřincem (10.srpen) a uděluje obci znak, pořádání výročních trhů, které se dochovaly až do roku 1948, a usazování řemeslníků v obci. Znakové privilegium z r.1556 používá obec ve svém znaku dodnes a je znázorněno i na obecním praporu. Vrbětice nikdy nesdílely ve své historii osudy Vlachovic a poddanské poměry zde byly velmi mírné. Obec patřila k hoš?álkovskému panství a kromě nejnutnějších prací lesních nikdy nerobotovala. K r.1620 se připomíná v pozemkové knize první vrbětický fojt, jehož fojství bylo dědičné. Za obcí v trati "Ďulův kopec" bylo objeveno pohřebiště lidu popelnicových polí lužické a slezké kultury. Při rozsáhlých archeologických výzkumech bylo vykopáno velké množství popelnic i užitných nádob. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary. Nádoby nemají na Moravě obdoby. Bylo zde rovněž nalezeno množství nástrojů paleolitických lovců.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vlachovice.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 11:52 hodin