MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 5. prosince 2020

Historie obce Vysoké Pole

Z historie

Obec leží na jižním okraji Vizovických vrchů, ve vzdálenosti 5,5 km severozápadně od Valašských Klobouk. Severně od osady se vypíná a dominantu kraje tvoří nejvyšší vrchol Vizovických hor Klášťov, na jehož temeni bývalo kdysi pravěké hradisko.
Sama osada je poprvé vzpomínána v r.1261, v zakládací listině vizovického kláštera Rosa Mariae, pojmenovaného po jeho zakladateli Smilheimem. Od r.1483 vlastnili panství kláštera mj. i Vysoké Pole vizovičtí páni z Kunštátu, potomci zakladatele kláštera.
V r.1574 bylo Vysoké Pole odděleno od vizovického zboží a jeho nový majitel Zdeněk Kavka z Říčan jej připojil ke svému nově nabytému panství brumovskému. S osudy Brumova zůstala pak vesnice spojena i po rozdělení panství v r.1662. Po r.1685 připadl tento majetek císaři, od něhož jej koupili manželé Julius Karel baron Podstatský z Prusinovic a Marie Terezie baronka Brasiciani. Právě tato paní odkázala v r.1706 finanční částku na stavbu mariánské kaple u studánky se zázračnou vodou ve Vysokém Poli. Byla také v trati Bojatín postavena a stála až do r.1783, kdy došlo důsledkem ediktů Josefa II. K jejímu zrušení a následně zboření (r.1870 vyrostla na jejím místě nová kaple). Podstatští majetek dlouho neudrželi, v roce 1710 padl Julius Karel v bitvě u Friedbergu a od dědiců jej získali v r.1717 Walldorfové. O rok později však koupil Vysoké Pole nazpět Juliův syn Leopold Evžen, udržel se zde až do r.1731. Vysoké Pole se vrátilo zpět brumovským majitelům, tehdy hrabatům Illesházy. Ke druhému brumovskému dílu (Brumov II) náleželo pak Vysoké Pole až do zrušení patrimoniální správy v r.1848.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vysokepole.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 10:58 hodin