MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Thursday 17. October 2019

Olomouc


V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
IT CONTENTS - REGION:

LOKALIZACE


LAST MODIFY: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 14.01.2003 v 12:25 hodin