MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Provodov

První písemná zmínka z roku 1412 uvádí, že Provodov náležel k hradu Světlov. Jméno je pravděpodobně odvozeno od jména rodového Provod nebo Provoda. Staří obyvatelé byli toho mínění, že jejich ves dostala jméno od nejstarších usedlíků, kteří nabízeli pocestným doprovod přes neschůdné hory. V předchozích dobách byly osady na dnešním území Provodova několikrát vypleněny tatarskými nájezdníky. Provodovjané většinou hospodařili zemědělsky a chudě. V minulém století mnozí odcházeli do úrodnějšího kraje nebo na výdělek do Rakouska, Uher a Sedmihradska. Téměř každé pole bylo zároveň sadem a v obci byly sušírny i pálenice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.provodov.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 09:23 hodin