MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 25. října 2020

Kostel sv. Mikuláše v Žilině

Kostel sv. Mikuláše v Žilině
Kostel sv. Mikuláše v Žilině
Kostel sv. Mikuláše v Žilině
Beskydská ulice

Orientovaný podélný gotický kostel s polygonálním závěrem a hranolovou věží v ose průčelí, vybudovaný na konci 14. století na místě starší, zčásti dřevěné stavby, pravděpodobně z konce 13. století. Za stavebníky kostela jsou považováni Vok IV. z Kravař (1383 - 1406) a jeho žena Eliška ze Šternberka. Jejich erbovní značky, zavinutá střela Kravařských a šternberská hvězda, se objevují na svornících klenby v presbyteriu. V západním koutu na evangelijní straně presbyteria se dochoval výběh žebra a konzola - pozůstatek původní klenby kněžiště ze 13. století. Loď a věž byly podle literatury upravovány v 17. a na konci 19. století.
Kostel sv. Mikuláše v Žilině
Kostel sv. Mikuláše v Žilině

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 20.04.2003 v 21:26 hodin