MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 5. června 2020

Přírodní památka Váňův kámen

Váňův kámen
Váňův kámen
Přírodní památka Váňův kámen

Neodmyslitelnou součástí Bílé hory je vápencový skalní útes Váňův kámen (7 746 m2) tyčící se na jejím jihovýchodním svahu. Koluje o něm pověst vyprávějící o čertu, který ho na tomto místě při přeletu nad Bílou horou upustil. Snad proto se mu v dávných dobách říkávalo "Čertův kameň". Svůj nynější název dostává až v 19. století podle sedláka, kterému patřily okolní pozemky.
K místu u Váňova kamene se váže i historická událost, kdy 26. června 1695 došlo k selskému povstání, které bylo jedním z největších na severní Moravě. Několik archeologických nálezů nalezených před několika lety, naznačují možnost přítomnosti starého sídliště.

Váňův kámen je tvořen stmelenými valouny a bloky štramberského vápence druhohorního stáří (jura - křída). Podobně jako na nedalekém Kotouči se i zde jedná o vápenité usazeniny korálového útesu vytvářejícího se v mělkém moři. Váňův kámen byl v roce 1993 vyhlášen přírodní památkou.
Váňův kámen
Váňův kámen

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lasska-brana.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Petra Kantorová (MIC Kopřivnice) org. 56, 02.11.2007 v 10:30 hodin