MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 1. listopadu 2020

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolická farnost VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Byl postaven na místě kostelíka ze 13. stolet9. Původně byl gotický, ale v roce 1851 k němu byla přistavěn renesanční věž s krásným portálem, v roce 1680 byla přistavěna barokní kaple v polovině 18. století byla barokně upravena loď. Součástí jeho interiéru jsou pěkné pozdně barokní sochy.
Jde o hodnotný příklad stavby středověkého založení s dosud zachovalou gotickou klenbou v presbytáři, renesanční věží a krásným portálem ze 16. století.
Součástí kostela je i barokní vjezd na farní dvůr, architektonický prvek z roku 1749 s bohatě zdobeným ostěním portálu a sochami Krista, sv. Petra a Pavla a dvěma vázami na atice nad vjezdem.

Zasvěcení farního kostela:
Nanebevzetí Panny Marie
datum patrocinia: 15. srpna

Datum posvěcení kostela:
konsekrován 28. 10. 1671
Janem Josefem z Breuneru, pomocným biskupem olomouckým

KONTAKTNÍ ADRESA:

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Křižkovského
757 70 Valašské Meziříčí
Česko (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 13:17 hodin