MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 6. dubna 2020

Včelí hrad na Půllese

Včelí hrad na Půllese
Včelí hrad na Půllese
Lokalita Půlles téměř půlila šestikilometrovou vzdálenost mezi myslivnou Doubravy a Lesními Albrechticemi. Současná lesní cesta, která jí prochází, byla do roku 1914, odkdy se jezdí po silnici přes Kajlovec, jedinou a hlavní komunikací na trase Opava - Fulnek. Snad tudy vedla již ve starověku uváděná "Jantarová stezka" z antického Říma k Baltu. V současné době u cesty najdete rybníček, jen metr hluboký, zarůstající rákosím.

Vysoké jasany po obou stranách cesty vytvářejí alej. K západu se svažuje do údolí Lužkovec "myslivecké" pole (0,5 ha), na jehož okraji stojí v hustém křoví lovecký posed.

Odtud vedou lesní cesty k "buku" za Kajlovec, k bývalé myslivně Bukovina, přes údolíčko Lužkovec k Moravici a zámecká cesta "automobilka" k Černým vratům v parku.

Asi 100 m východně od silnice si hradečtí včelaři zřídili po 2. světové válce včelín a oplozovací stanici Slezanka. Z prken a trámů po dřevěných ubikacích německé pracovní služby pod Hanuší si ke svým úlům postavili nevelkou boudu, pozemek oplotili a vykopali studnu.

V sedmdesátých letech ji přestavěli, rozšířili a v blízkosti na nevelké louce postavili jednoduché prkenné stoly a lavice, aby mohli v tomto areálu každoročně pořádat svůj "včelařský den". Za příznivého počasí dojelo zvláštními autobusy, osobními auty i pěšky z Hradce a okolí i několik set návštěvníků. Medovina přispívala k dobré náladě, ale lesní zvěř v okolí musela být vyděšena. Když bylo v osmdesátých letech zakázáno jezdit auty do lesa, návštěvnost klesala, proto se od roku 1992 pořádají slavnosti v Kajlovci.

A tak stanice "Včelí hrad" produkuje v klidu a nerušeně již více jak půl století výborný lesní med.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 10.02.2003 v 14:34 hodin