MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 22. února 2020

Přírodní rezervace Černý les II.

Přírodní rezervace Černý les II.
Rok vyhlášení: 1970
Rozloha: území II. 7, 69 ha
Důvod ochrany:
Je zde dochovaný přirozený pralesový porost typický pro Oderskou vrchovinu. Velmi stará bučina s bohatým podrostem.

Lokalizace:
Přírodní rezervace Černý les II. se nachází v téměř tisícihektarovém lese - známé Bažantnici založena lesmistrem Exnerem. Jedná se o druhou část samostatného chráněného území s označením II. Nachází se jižně od obce Šilheřovice, po pravé straně turistické stezky od zámku v Šilheřovicích na Landek.

Jádro tohoto území tvoří zbytky přestárlých bukových porostů s příměsemi dubu , habru, břízy a modřínů. Celý porost se nachází ve stádiu rozpadu se skupinami autochtonního zmlazení dřevin, je možno nalést doupné a trouchnivějící stromy, jež plní funkci biotopů nejrůznější fauny.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 12:23 hodin