MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. března 2020

Skalka u Trňáku

Skalka u Trňáku (14.7.2002)
Skalka u Trňáku (14.7.2002)
Základní údaje: Výslunná travnatá stráň obrácená k jihozápadu, porostlá rozptýlenou zelení, nadmořská výška 230-260 m. Nachází se 200 m východně od samoty Trňák, nedaleko státní silnice Zlámanka - Drahlov, na okraji Chřibů, katastrální území Zlámanka.

Předpokládaný motiv ochrany: Stanoviště četnych teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologickýn podkladem je pískovec bohatý vápnem. V lese bývala skaliska, která však již byla vylámána.

Botanika: Stráň je porostlá rozptýlenými keři, především růží šípkvou, hlohem a trnkou, které tvoří na horním okraji souvislý neprostupný pás. Z rostlin se zde hojně nachází hořec křížatý (Gentiana cruciata), velmi hojná je hvězdnice chlumní (Aster amellus), dále se zde vyskytuje oman mečolistý (Inula ensifolia), smldník jelení (Paucedanum cervaria), jetel horský (Trifolium montanum), konvalinka vonná (Convalaria majalis), len tenkolistý (Linum angustifolium), čistec přímý (Stachis recta), čistec roční (Stachys annua), kakost krvavý (Geranium sanquineum), rozrazil ožankolistý (Veronica teucrium), ostřice Micheliho (Carex michelii), smělek štíhlý (Koeleria gracilis), bojínek Boehmerův (Phleum Boehmeri) a jiné druhy.
V minulosti se zde vyskytoval vstavač nachový (Orchis purpurea) a vstavač vojenský (Orchis militaris). Býval zde poměrně hojný i koniklec velkokvětý, který však je již vyhuben.

Zoologie: Z denních motýlů je zde vyskytuje otakárek fenyklový a ovocný, žluťásci, několik druhů modrásků, např. modrásek jehlicový, modrásek kostkovaný a modrásek nejmenší, vřetenušky, z teplomilného hmyzu je dále pozoruhodný výskyt kudlanky nábožné.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Historie: Stráň bývala v minulosti zčásti obhospodařována, dlouhou dobu však již leží ladem. Na výslunné stráni obrácené k jihu, porostlé listnatým lesem, místy s hojnou borovicí byla v minulosti státní přírodní rezervace Skalka u Trňáku. Katastrální území Zlámanka, parc. č. 432/1, 434. Rezervace byla vyhlášena výnosem MŠO č. D II-3-155, 1-22/1-53 ze dne 30.7.1953. Výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. 12. 1987 byla tato přírodní rezervace zrušena. Původní výměra 3,4249 ha. Dodnes se zde zachovalo vytýčení rezervace - dvě tabule se starým státním znakem a nápisem Státní přírodní rezervace a pásové značení.
Hvězdnice chlumní (13. 9. 2002)
Hvězdnice chlumní (13. 9. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 10.02.2003 v 08:12 hodin