MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 28. října 2020

Muzeum Hradec nad Moravicí

Muzeum Hradec nad Moravicí
Muzeum Hradec nad Moravicí
Muzeum Hradec nad Moravicí

Městské muzeum v Hradci nad Moravicí patří mezi jedno z nejmladších muzeí v České republice. Městské muzeum v Hradci nad Moravicí je umístěno v budově Národního domu na Podolské ulici č.156.

Nápad založit muzeum v Hradci nad Moravicí se zrodil v pol. 90 let mezi členy místního odboru Matice Slezské a členy kulturní komise města Hradce nad Moravicí. Do shromaždování sbírek budoucího muzea se obětavě pustili zejména dnešní ředitel muzea RNDr. T. Grim a vedoucí odboru Matice Slezské Ing. T. Wolf. V krátké době se jim podařilo shromáždit z města a jeho nejbližšího okolí na 800 zajímavých a cenných předmětů, které se staly základem muzejních sbírek. Díky pochopení členů městského zastupitelstva, kteří se postarali o volné prostory budoucího muzea - mohlo být muzeum slavnostně otevřeno dne 27. srpna 1999.

Protože v současné době muzeum nemá vhodné prostory k vytvoření stálé expozice, pořádá v současnosti střednědobé a krátkodobé výstavy ze svých sbírek a spolupracuje formou zápůjček s muzei v Bruntále, Opavě a Těšíně.

Kromě nejrůznějších předmětů spojených s historií města, které tvoří základ sbírek, se muzeum specializuje na získávání kuchyňských potřeb a nástrojů a zároveň je vytvářená rozsáhlá sbírka papírových Betlémů.

Městské muzeum se stalo od října 2000 členem MAG (Asociace muzeí a galerií ČR).

Městské muzeum rozvíjí svou činnost v těchto oblastech:

Sbírkotvorná a vědecká činnost:
získávání, dary, nákupy, převody nových přírůstků do svého fondu získávání nových informací a dokladů o historii města, shromažďování poznatků o vývoji flóry a fauny v nejbližším oko
Prezentace : usiluje o vybudování nové stálé expozice věnující se historii města a zároveň věrně dokumentující život jeho obyvatel dříve i dnes, pořádá střednědobé a krátkodobé výstavy s tématikou archeologie, etnografie a betlemářství
Dokumentace a ochrana sbírek : provádí systematickou evidenci svých sbírek (evidenci, katalogizaci, dokumentaci) a provádí jejich vědecké vyhodnocení provádí opravy, konzervaci a drobné restaurátorské zásahy.


Otevřeno je ve dnech:

Čtvrtek - Neděle od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Vstupné:

Dospělí - 10 Kč
Děti, studenti, důchodci - 5 Kč
Děti do 6 let - zdarma
Rodinné vstupné - platí pouze rodiče

KONTAKTNÍ ADRESA:

Muzeum Hradec nad Moravicí
Podolská 156
747 01 Hradec nad Moravicí
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 783 701
Muzeum Hradec nad Moravicí
Muzeum Hradec nad Moravicí

LOKALIZACE


Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 10.02.2003 v 15:01 hodin