MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 25. února 2020

Kříž u kostela

Místní atraktivita

Datace:
1863

Popis:
Na dvoustupňové základně čtyřboký sokl dvakrát odstupňovaný, členěný rytými tvarovanými rámy. Na přední straně v mělké segmentově tvarované nice reliéf Bolestné Panny Marie. Na bočních stranách soklu reliéf mučednických nástrojů. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní pylon s tvarovanou patkou s reliéfem srdce. Stěny pylonu členěny vpadlými tvarovanými rámy. Na přední straně reliéf kalicha. Na profilovanou římsu pylonu nasedá kříž s rameny rovně ukončenými. Tělo Krista mírně prověšěno, hlava skloněna k pravému rameni, rouška svázána u pravého boku.
Nad hlavou nápisová blá I N R I
Vzadu na podstavci nápis:
SCHVMICEN SES SALVATO RI DICARE 1 8 6 3

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 11:42 hodin