MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 28. listopadu 2020

Pověst o setkání pradleny s rytířem z Hanuše

Pověst se vztahuje ke skále, zvedající se od silnice mezi splavem a Žimrovicemi.
Mladá matka prala v řece prádlo. Přišel k ní voják a nabídl jí dobrý výdělek, vypere-li větší množství prádla. Zprvu se zdráhala, že má doma nemluvně, ale nakonec ji slíbená odměna přece jen zlákala. Voják ji zavedl až k Hanuši, ta se náhle před nimi rozevřela a oba vešli na rozlehlé nádvoří, vůkol samé stáje a v nich na krásných vranících spící vojáci. Zatímco se žena udiveně rozhlížela, snesl ji voják na vekou hromadu špinavé košile a žena musela prát. Když byla hotova, zažádala o svou odměnu. Voják jí hodil do zástěry starou škrtačku. Žena strachy neodporovala, ale nad odřeným metliskem si pomyslela své.
Voják ji vzal za ruku a vyvedl ze skály. Když došli k řece, žena hledala své prádlo. Nenašla je. Domnívala se, že jí je asi sousedka odnesla domů. Rytíř pochopil její rozpaky a sdělil jí, že sousedka to nebyla, ta že již zemřela. Odsekl svou šavlí trávu a na zemi leželo pár kousků shnilých hader z jejího prádla. Uplynul totiž celý rok, co žena ve skále prádlo vojákům prala. Byla prý potrestána za to, že zatoužila po slibované odměně a opustila dítě.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 21.02.2003 v 10:23 hodin