MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. listopadu 2020

Pověst o Svaté studni na Hanuši

Ve středověku, kdy bylo za třicetileté války celé široké okolí kdysi důležitého zeměpanského hradu Hradce mnohokrát popleněno císařskými i protestantskými vojsky a v 18. století za slezských válek Prusy, se zdejší zbědovaný lid utěšoval pověstmi o zakletých spících rytířích, kteří přijdou, až bude nejhůř, chudý slezský lid osvobodit. Příslušníci starší generace si pamatují, že pověst o Hanuši četli v předválečné školní čítance.
Pověst byla několikrát s různými obměnami zpracovávána.
Převyprávěl ji také František Lazecký v knize Dukátová stařenka, vydané v roce 1983. Jako první pověsti podle vyprávění lidu zapsal František Sláma a vydal v Opavě v roce 1893 v knize "Slezské pověsti a pohádky" na straně 91-92 pod názvem "Les Hanuš".
Pověst o svaté studni se vztahuje k prameni vyvěrajícímu v rokli na západním svahu poblíž hřebenové lesní cesty. Hradečtí skauti jeho okolí i chodníček k němu v roce 1990 vyčistili a místo upravili. Návštěvníci by měli vědět, že voda ve studni je pitná jen po převaření.
"Stalo se za třicetileté války, kdy v kraji řádila vojska císařská, dánská, španělské pluky i protestantští Švédi. Jich se náš katolický lid velmi obával. Rabovali po chalupách a plundrovali kostely a kaple s velikou nenávistí. Farář P. František Alexej Světlík, který působil v Hradci nad Moravicí v letech 1643 - 1695, zakopal z obavy před nimi zlatý kalich a monstranci na Hanuši do nejhustšího houští. Když nebezpečí pominulo a kostelní relikvie byly z úkrytu vyzvednuty, vytryskl na místě jejich úschovy vydatný pramen čisté vody.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 21.02.2003 v 10:26 hodin