MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Museum vivum - živé muzeum

Museum vivum - živé muzeum

"Nechceme budovati mrtvé skladiště budov a předmětů, chceme zbudovati pomocí praktického národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice valašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě výkony práce, zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi lidu."

Takové, na svou dobu zcela moderní názory, vyslovil již zakladatel Valašského muzea v přírodě Bohumír Jaroněk (v časopise Naše Valašsko,1932).

Muzeu v přírodě se často říká skansen. Je to označení stále diskutabilní a souvisí s pojmenováním prvního muzea v přírodě na světě - stockholmského Skansenu, který tu založil dr. Arthur Hazelius. Skansen byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1891. U nás i v některých dalších zemích se tohoto termínu docela samozřejmě užívá.

Ve Valašském muzeu v přírodě probíhá každoročně (během léta každou sobotu a neděli) festival Národopisné léto. Velký folklóristický dvoudenní festival Rožnovské slavnosti se koná každé dva roky. Vystupují tu nejen soubory písní a tanců, ale v současné době přibývají i celodenní ukázky tradičního zvykosloví a řemesel. Jen namátkou můžeme jmenovat masopustní a velikonoční obyčeje, ukázky praní prádla, hrnčířské nebo kovářské dny, setkání řezbářů, jarmarky a vánoční koledu.


"Tance, lidové obřadnosti, veselí a hra nedají se však v museích uschovat. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu prožity. Proto se na nádvoří musejní vědou zbudované dědiny periodicky rozvíří jako součást musea radostný projev národní písně a jiných zvyků lidu našeho, vše zpestřeno pravými valašskými kroji."

Tato slova Bohumíra Jaroňka (zapsaná při stejné příležitosti jako citát úvodní) docházejí každoročně svého naplnění.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vmp.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 27.02.2003 v 15:07 hodin