MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 18. září 2020

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa nachádza v najvyššej lokalite centrálnej časti mesta, na Dilongovej ulici č. 17.

Je to kultúrno osvetové zariadenie, ktorého cieľom je šírenie poznatkov astronómie a príbuzných vied medzi širokou verejnosťou.

Formou audiovizuálnych programov v planetáriu a v prednáškovej sále, prednášok, videoprojekcií, astronomických pozorovaní pre verejnosť, výstav a pod. sa návštevníkom ponúkajú zaujímavé až netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem.

Hlavná časť popularizačnej práce je zameraná na doplnkové vyučovanie astronómie na všetkých stupňoch škôl. Preto prevažnú väčšinu návštevníkov tvoria školské skupiny.
Pre materské školy sú pripravené astronomické rozprávky. Medzi dospelými a mládežou sú obľúbené hudobné programy v planetáriu, či už s vážnou alebo populárnou hudbou.

Odborný program je zameraný na pozorovanie slnečnej fotosféry pomocou hlavného ďalekohľadu hvezdárne a planetária - Coudé refraktora s priemerom objektívu 150 mm a maximálnym zväčšením 375 - krát.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
0 Prešov
Slovensko (SK)
tel: (+421) 051/7722065
(+421) 7733218

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.astropresov.sk

Typ záznamu: Hvězdárna
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 06.03.2003 v 08:22 hodin