MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 20. září 2020

Kamenný kříž se sochou sv. Máří Magdalény

Kamenný kříž se sochou sv. Máří Magdalény na levé straně u paty hlavního schodiště ke kostelu

Pískovcový rokokový kříž osazený na dvoudílném hranolovém podstavci se sochou sv. Máří Magdalény je protějškem obdobně ztvárněného kříže na pravé straně schodiště. Na kamenném stupni spočívá hranolový sokl, na čelní straně s rokajovou kartuší, na které byl položen erb. Ze soklu vyrůstá vysoká hranolová čát přizdobená stylizovanými mušlemi, šňůrami tulipánů a rokaji. Před tímto dílem, dole kuželkovitě rozšířeným a nahoře ukončeným volutami, je poloklečící Máří Magdaléna. Postava svěžice se sepjatýma rukama oblečená v antikizující šat hledí, s hlavou zvráceno unazad, vzhůru ke kříži. U nohou je umrlčí lebka, draperie je bohatě zřasena. Kříž je přechodného liliovo-jetelového typu. Korpus Kristova těla se nezachoval. Kvalitní sochařská práce se svou ornamentikou i podáním figury světice hlásí k rokoku, chronogramem byla datována do roku 1763. Eroze kamene a neodborné vysprávky soklu však zničily minuskulní nápis s chronogramem i erb donátora (zřejmě z rodu svobodných pánů Zenonů z Dannhausenu, majitelů panství).

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 34´ 39.72¨
  • Východní délka: 17° 57´ 40.98¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.stary-jicin.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.03.2010 v 12:39 hodin