MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 27. září 2020

Jistebničtí zpěváčci

Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc.
sbormistr - hudební pedagog - doktor věd o umění
(2. 5. 1904 Ostrava-Proskovice - 16. 1. 1977 Brno)

* Vše nejlepší se začíná rozvíjet ve věku dětském. 1911
* Co zušlechťuje náš život, tvoří jej lidským, to zůstane nezapomenuto. I citlivý a živý květ mládí, dětský sborový zpěv. 1968
* Pevně věřím, že krása a estetično působí na dobro. 1973
* Zpěv předchází řeč. 1976

1923maturita (učitelský ústav Slezská Ostrava), první dětské sbory (školy Stará Bělá, Ostrava)
mužský sbor, trubačský a smyčcový orchestr
1929-38Jistebničtí zpěváčci: cesta k umění (ustavení ministerstvem 1933 - 1. školský zájmový sbor)
1930-37první fejetony, kurzívy, kresby v denním tisku
1931-51zápis lidových písní (celkem 1 250)
1935studia na Masarykově univerzitě (do uzavření VŠ)
1936Mezinárodní hudební kongres Praha a Vídeň s Jistebnickými zpěváčky
1937-45Dětský sbor z Baťova: výzkum hudebnosti
Rozhlas a gramofonová deska. Pampelišky (1941)
1945-77Brněnský dětský sbor (BDS), nositel vyznamenání Za vynikající práci (1967). Odborný učitel školy na Kotlářské ulici v Brně (1945-50).
Hudebnost a její výzkum u mládeže školou povinné (1947). Úvod do hudebně výchovné praxe (1947)
1948-50působení na Konzervatoři a JAMU
1949Doktorát na MU (muzikologie, psychologie)
1950-72vysokoškolský učitel, docent a profesor MU, UJEP
1952-70vedoucí katedry hudební výchovy na PdF UJEP
1958přednáška v Kodani (kongres ISME)
1960člen ISME (International Society of Musical Education)
1961zasloužilý učitel
1963Krajská cena L. Janáčka (za významné hudebně dramatické výkony s BDS)
1964nositel Řádu práce, Stříbrné medaile UJEP
1965-71organizátor I. vědecké konference s mezinárodní účastí "Vokální podnět a reakce žáka" (PdF UJEP)
1968Zlatá medaile UJEP. Koncerty BDS (Vancouver)
1969Cantus choralis infantium
1970člen Svazu českých skladatelů a koncertních umělců
1971BDS: Grand Prix Montreux. III. vědecká konference
1972Kocerty v Moskvě: Dům skladatelů, televize
1973koncertní cesta do Norska
1974doktor věd o umění
1975národní umělec. BDS ovládá 31 vícehlasých skladeb, 16 zpracování vícehlavých lidových písní.
Zpívá anglicky, italsky, francouzsky, latinsky, německy, polsky, rusky, srbochorvatsky.
1976Vox liberorum. Tisící koncert sbormistra, poslední (Besední dům Brno, 1. 12. 1976)
1977unikátní koncert BDS bez sbormistra, Praha 12. 1. Majakovského sál. Zlatá deska Supraphonu "Brněnský dětský sbor" udělena jako důstojné připomenutí uměleckého a pedagogického odkazu sbormistra
1988založení Ceny Františka Lýska (Svátky písní Olomouc)
1990F. Lýsek: Život s dětským zpěvem. Ostrava, Profil
1994založení Nadace Františka Lýska v Brně
1994in memoriam pamětní medaile rektora MU v Brně

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jistebnik.cz

AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 01.10.2006 v 09:10 hodin